Ảnh cô dung

Họ tên: Trần Thị Dung.

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại Học Dược Hà Nội.

Chức danh: Content Writer.

Công việc: Cung cấp những bài viết hữu ích nhằm nâng cao sức khỏe của người dùng.

Liên hệ mạng xã hội với Dược sĩ Trần Dung:

  • Facebook: https://www.facebook.com/ttdung28
  • Twitter: https://twitter.com/DuocsiTranDung
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dstrandung/
  • Instagram: https://www.instagram.com/trandung.2802/
Bài viết của Dược sĩ Trần Dung