Content Marketing

Mô tả công việc: Cho ra những bài viết chất lượng về thông tin Dược phẩm và các vấn đề sức khỏe, bệnh học.

Số lượng: 10

Nhiệm vụ:

  • Nhận từ khóa, lên dàn ý và tiến hành viết bài.
  • Tối ưu ngôn từ, cách diễn đạt, nội dung và hình ảnh cho bài viết.
  • Đăng bài viết lên Website TAF Healthcare Store.

Yêu cầu:

  • Sinh viên hoặc người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học khoa Y Dược.
  • Có tinh thần tự học cao, chăm chỉ, đáp ứng tiến độ phát triển của Website.
  • Có kỹ năng biên tập, lên dàn ý và hoàn thiện bài viết đảm bảo tiêu chí nội dung chất lượng, văn phong dễ hiểu, khoa học.
  • Có thể sử dụng các phần mềm photoshop cơ bản.