Nhân viên Google Ads

Mô tả công việc: Lên kế hoạch chi tiết và triển khai chạy Google Ads cho những sản phẩm chủ lực của nhà thuốc.

Số lượng: 2

Nhiệm vụ:

  • Nhận thông tin, hình ảnh của sản phẩm cần chạy ads. Từ đó phân tích người dùng, lên ý tưởng nội dung cho chiến dịch.
  • Set up quảng cáo Google Ads.
  • Đánh giá, theo dõi tỷ lệ chuyển đổi, chi phí của mỗi chiến dịch để đảm bảo đúng tiến độ và hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Yêu cầu: 

  • Có kinh nghiệm, kiến thức vững chắc trong lĩnh vực Google Ads.
  • Có tư duy phân tích, nắm bắt hành vi khách hàng.
  • Tinh thần chủ động và kỹ năng Teamwork.