Thông tin cá nhân

Họ và tên: Lê Thị Diễm Quỳnh.

Trình độ chuyên môn: Trường Đại Học Dược Hà Nội.

Chức danh: Content writer.

Công việc: Nghiên cứu nhu cầu và hành vi của người dùng nhằm mang đến những thông tin hữu ích nhất về các vấn đề sức khỏe và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người đọc.

Thông tin liên hệ: 

Facebook: https://www.facebook.com/diemquynh.le.12935756

Twitter: https://twitter.com/dimqunhL7/photo

Linkedln: https://www.linkedin.com/in/lediemquynh146/

Pinterest: https://www.pinterest.com/diemquynhle143/

 

Bài viết của Dược sĩ Diễm Quỳnh