Dược sĩ Hồng Ngọc – Dược sĩ đại học tại ngôi trường đào tạo dược sĩ hàng đầu cả nước: Đại học Dược Hà Nội.

Quê quán: Hà Nội.

Liên hệ với Dược sĩ Hồng Ngọc qua:

Số điện thoại: 0976110864

Facebook: https://www.facebook.com/hongngoc.khuat.7/

Twitter: https://twitter.com/Hongngockhuat19

Pinterest: https://www.pinterest.com/hongngocruby19092000

Bài viết của Dược sĩ Khuất Hồng Ngọc