DS Trà My

Họ và tên: Lê Trà My.

Trình độ chuyên môn: Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Chức danh: Content writer.

Công việc: Nghiên cứu nhu cầu và hành vi của người dùng nhằm mang đến những thông tin hữu ích nhất về các vấn đề sức khỏe và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người đọc.

Thông tin liên hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/ltm.my.201

Instagram: https://www.instagram.com/lee.traamyy/

Pinterest: https://www.pinterest.com/leetraamyy/_saved/

Twitter: https://twitter.com/mymymy2k1

Linkedln: https://www.linkedin.com/in/leetraamyy/

Bài viết của Dược sĩ Trà My