Thông tin cá nhân

Họ và tên: Phan Thị Diệu Thanh.

Trình độ chuyên môn: Trường Đại học Dược Hà Nội.

Chức danh: Content writer.

Công việc: Nghiên cứu nhu cầu và xu hướng tiêu dùng của khách hàng nhằm đem đến những thông tin thiết yếu, hữu ích về các vấn đề sức khỏe cùng với đó là các sản phẩm thuốc và thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho người đọc.

Thông tin liên hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100027390197027

Twitter: https://twitter.com/ds_dieuthanh

LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/ds-dieu-thanh/

Pinterest: https://www.pinterest.com/dieuthanh0906/_saved/

 

Bài viết của Dược sĩ Diệu Thanh