Dược sĩ Khánh Linh

Họ tên: Nguyễn Khánh Linh

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại Học Dược Hà Nội

Chức danh: Content Writer

Công việc: Nghiên cứu hành vi và nhu cầu của người dùng, cho ra những bài viết chất lượng nhằm cung cấp đến họ những thông tin chính xác, hữu ích nhất về vấn đề sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Liên hệ mạng xã hội với Dược sĩ Khánh Linh:

Bài viết của Dược sĩ Khánh Linh