Thông tin cá nhân

Họ tên: Trần Khánh Linh

Học hàm, học vị: Dược sĩ

Chuyên khoa: Dược học

Học vấn: Đại học Dược Hà Nội

Công việc: Cung cấp các bài viết mang thông tin hữu ích tới người dùng, giúp họ giải quyết được vấn đề về sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Liên hệ mạng xã hội với Dược sĩ Trần Linh:

 

Bài viết của Dược sĩ Trần Linh