Dược sĩ Quản Hậu

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Quản Thị Hậu.

Trình độ chuyên môn: Trường Đại học Dược Hà Nội.

Chức danh: Content writer.

Công việc: Cung cấp những thông tin hữu ích về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người dùng.

Thông tin liên hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/hau.quan.1232

Twitter: https://twitter.com/QuHau2?t=SjNF58incnMcjYyYJBu82w&s=09

LinkedIn: www.linkedin.com/in/quanthihau19082001

Pinterest: https://pin.it/5jEK3Fd

Bài viết của Dược sĩ Quản Hậu